ข่าวสาร
งานสถาปนิก '50 ต้นกล้าสถาปัตย์
 
 
LePM.NeT โดย บริษัท เลิศพิมาน จำกัด

บริษัทในเครือ
แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ปYour desire is our duty › LePM.NeT

 

ABOUT LePM.NeT

ความเป็นมา

บริษัท เลิศพิมาน จำกัด ถือกำเนิดเมื่อปี 2536 โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทมาจาก บริษัท โมเดิร์น เทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ MT&T ซึ่งทำธุรกิจ ติดตั้งและวางสาย โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี 2542 จึงได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท เลิศพิมาน จำกัด ในปัจจุบัน และเปลี่ยนประเทภธุรกิจ มาเป็นธุรกิจนำเข้าและส่งออก บริษัท เลิศพิมาน จำกัด ได้ทำการเพิ่มทุน และปรับองค์กร เพื่อสร้างฐานลูกค้า และภาพลักษณ์ขององค์กร เมื่อปี 2547 อีกครั้งหนึ่ง จนเป็น บริษัท เลิศพิมาน จำกัด ในปัจจุบันนี้

 

ธุรกิจของบริษัทในวันนี้

บริษัท เลิศพิมาน จำกัด ได้ขยายตลาดและช่องทางการจำหน่าย โดยปัจจุบันได้แบ่ง กลุ่มสินค้า ได้ดังต่อไปนี้

  • กลุ่มสินค้า วัสดุก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร
  • กลุ่มสินค้า อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสินค้า อุปโภคบริโภค
  • กลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออก

อดีต

ปัจจุบัน

ในทุกกลุ่มสินค้า ทางบริษัทฯ มีผู้ชำนาญการในกลุ่มสินค้านั้นๆ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยทีมงานที่มาจาก หลากหลายความสามารถ วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร ฯลฯ เพื่อเป็นการยืนยันถึง คุณภาพสินค้า และการคัดสรรสินค้า ที่เหมาะสมกับตลาดในบ้านเรา เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า

 

ปัจจุบัน บริษัท เลิศพิมาน จำกัด ได้ขยายตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านบริษัทพันธมิตร ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ซึ่งขณะนี้ บริษัท เลิศพิมาน จำกัด ได้เป็นพันธมิตร ร่วมกับ กลุ่มบริษัท EMANA ประเทศออสเตรเลีย ในการจำหน่ายสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง และสินค้าอื่นๆ จากประเทศไทย เพื่อทำการตลาดและจำหน่าย ในประเทศออสเตรเลีย

 

LePM.NeT เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางบริษัท เลิศพิมาน จำกัด ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ข้อมูลสินค้า เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ระหว่างบริษัทกับลูกค้า และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท และสินค้าต่างๆ ของบริษัท

 

"Good management consists in showing average

people how to do the work of superior people"

- John D. Rockefeller -